CUBBTURAL ja dispossa de so Dolby Digital 7.1 per a les sesions de cinema d'estrena

TORRONS VICENS

TORRONS VICENS

La London Stock Exchange ha seleccionat TORRONS VICENS com a una de les empreses “més inspiradores” d’#Europa Per segon any consecutiu, la Borsa de Londres ha fet públic al Parlament Europeu un informe amb un llistat de mil empreses i les cataloga com les més inspiradores d’Europa. 


L’informe, que està recolzat per l’Associació Europea de Mercats Financers, la Comissió Europea i el propi Parlament, té en compte, a l’hora de realitzar el llistat, el marge de creixement anual de les empreses i el número de llocs de treball creats en els últims tres anys. El nomenament en aquesta llista representa per Torrons Vicens un reconeixement al treball i a l’esforç dut a terme en aquests últims anys i a la feina ben feta. A més de la possibilitat de facilitar els temes de finançament, l’aspecte més important d’estar en aquesta llista per Torrons Vicens és la de crear un networking amb altres països que ens permeti obrir noves botigues fora de les nostres fronteres. Juntament amb Torrons Vicens, també s’han seleccionat 12 pimes més catalanes, d’un total de 70 d’espanyoles, que igualment mostren un alt creixement anual.