CINEMA D'ESTRENA AL CUBBTURAL EL 22/06/2019 A LES 19:00 ALADÍN I A LES 21:30 ROCKETMAN

L'actual calendari de vacunes a Catalunya

L'actual calendari de vacunes a Catalunya


L'Agència de Salut Pública de Catalunya va posar en marxa del nou calendari de vacunacionsl'estiu del 2016 i es va començar a aplicar a tots els nens i nenes nascudes l'any passat. La principal novetat era la introducció de les vacunes contra el pneumococ i de la varicel·la, cosa que va obligar a reajustar les dates i les dosis de les altres.
La del pneumococ es posa als 2, 4 i 11 mesos, i la de la varicel·la s'administra als 15 mesos, als 3 anys i també als 11 i 12 anys si no han passat la malaltia o no han estat vacunats. També va desaparèixer la pentavalent, perquè es va observar que les tres dosis de l'hexavalentla feien innecessària.

Aquesta, que prevé la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis i l'hepatitis B, va passar a administrar-se als 2, als 4 i als 11 mesos. Se'n va endarrerir l'última dosi, que fins llavors es posava als 6 mesos. La triple vírica, contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis (galteres), es posa als 12 mesos i la segona dosi és als 3 anys.

 

Per recomanació del Consell Assessor de Vacunacions
 

Aquest nou calendari de vacunacions es va consensuar per totes les comunitats autònomesper aplicar-se a partir del gener del 2017. A Catalunya es va decidir avançar-ne la implantació per recomanació del Consell Assessor de Vacunacions, aprofitant la incorporació de les dues noves vacunes i fent així tots els canvis de cop.
 

La varicel·la, dins del calendari
 
El cas de la vacuna de la varicel·la és cridaner: fa més de 10 anys es va començar a plantejar incorporar-la al calendari oficial, però el debat al voltant d'aquesta incorporació va portar, fa poc més de dos anys, fins i tot a forçar que les farmàcies no la poguessin vendre. Aquest bloqueig es va relaxar després de l'augment dels casos, i finalment s'ha acabat introduint per a tots els nens.

ads i el seu entorn