CINEMA D'ESTRENA AL CUBBTURAL EL 22/06/2019 A LES 19:00 ALADÍN I A LES 21:30 ROCKETMAN

Fumar conduint és una infracció greu i resta quatre punts

Des d'ahir, fumar conduint és una infracció greu i resta quatre punts.

La DGT ha comunicat en una nota de premsa que a partir d'ahir, tots els conductors que condueixin fumant poden ser sancionats amb una quantiosa multa i la retirada instantània de 4 punts. Segons el text, aquesta acció vulnera els articles 17 i 18 del Reglament General de Circulació (RGC). 
L'article 17.1 diu que "els conductors hauran d'estar en tot moment en condicions de controlar els seus vehicles" i el 18.1, que "el conductor d'un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments". Segons explica la DGT, tot i que "fumar conduint" no estigui tipificat, aquesta acció podria impedir la llibertat de moviments del conductor i aquest podria no estar en condicions de controlar el seu vehicle, ja sigui per un cop de tos, el qual interrompi prestar l'atenció necessària per a la conducció, o per un altre tipus de moviments necessaris en l'acció de fumar, com pot ser sacsejar la cendra en el seu lloc designat. La DGT considera que aquestes accions poden restar atenció a la conducció amb el consegüent perill. 

La quantia de les sanció és de 4.000 euros i la retirada de 4 punts del carnet de conduir 

"És subjectiu, però el guàrdia té dret a decidir si un conductor ho fa de forma distreta o negligent", expliquen fonts de la DGT. De tota manera, en cas que un agent posi una multa "sempre ha de determinar els fets que motiven una sanció". 

L'article 18 parla d'objectes l'ús està prohibit expressament com els auricurales, telèfons mòbils, dispositius de detecció de radars, etc, però no esmenta en cap moment fumar conduint. Altres infraccions al volant 

A més, conduir vehicles que portin instal·lats inhibidors de radar o altres dispositius "encaminats a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit", es considera una infracció molt greu, la qual se sanciona amb 6.000 € i la pèrdua de 6 punts. 

El taller que hagi instal·lat qualsevol d'aquests dispositius hi haurà comès així mateix una infracció molt greu i podrà rebre una sanció amb des de 3.000 fins 20.000 €. 

La conducció amb taxes d'alcohol superiors a les reglamentàries, serà sancionada amb una multa de 500 € i 6 punts. Si el conductor ja ha estat sancionat en l'any anterior per excedir la taxa d'alcohol permesa o si circula amb una taxa que superi el doble de la permesa la multa serà de 1.000 € i 6 punts. 

Així mateix, la conducció amb presència de drogues en l'organisme es sanciona amb multes de 1.000 € i 6 punts. 

I en cas que els agents no puguin identificar el conductor infractor, el importa de la sanció es gradua en funció del tipus d'infracció original. Si la infracció original és lleu, serà el doble de la mateixa; si és greu o molt greu, el triple de la mateixa, i en cap cas podran beneficiar de la reducció del 50%. 

Infraccions que suposen pèrdua de punts 

1. Conduir amb excés d'alcohol (valors mil·ligram / litre aire expirat): 
Superior a 0,50 mg / l (0,30 mg / l, professionals i titulars de permisos de conducció amb menys de dos anys ) 
Superiors a 0,25-0,50 mg / l (0,15 fins a 0,30 mg / l professionals i titulars de permisos de conducció amb menys de dos anys) 
6 punts 
4 punts 
2. Conduir amb presència de drogues en el organisme. 6 punts 
3. Incomplir l'obligació de sotmetre a les proves de detecció d'alcohol o de la presència de drogues en l'organisme. 6 punts 
4. Conduir de forma temerària, en sentit contrari o participar en carreres il·legals. 6 punts 
5. Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radars o cinemòmetres o altres mecanismes encaminats a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit. 6 punts 
6. Excedir en més del 50% els temps de conducció minorara en més del 50% els temps de descans establerts en la legislació sobre transport terrestre. 6 punts 
7. Alterar el normal ús del tacògraf o del limitador de velocitat. 6 punts 
8. Conduir sense la classe de permís o la llicència necessaris. 4 punts 
9. No respectar la prioritat de pas dels senyals de stop i cediu el pas i els semàfors en vermell. 4 punts 
10. Tirar a la via o als seus voltants objectes que puguin produir incendis, accidents o obstaculitzar la circulació. 4 punts 
11. Realitzar avançaments indeguts. 4 punts 
12. Avançar posant en perill o entorpint a ciclistes. 4 punts 
13. Efectuar un canvi de sentit en zones prohibides. 3 punts 
14. Realitzar la maniobra de marxa enrere en autopistes i autovies. 4 punts 
15. No respectar els senyals dels agents que regulen la circulació. 4 punts 
16. No respectar la distància de seguretat. 4 punts 
17. Conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil, programant el navegador, utilitzant auriculars o altres dispositius que disminueixin l'atenció. 3 punts 
18. No fer ús del cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció. 3 punts 
19. Conduir amb el permís suspès o tenint prohibit l'ús d'aquest vehicle. 4 punts 
20. Conduir vehicles utilitzant mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres. 3 punts 

Font: DGT

ads i el seu entorn