CUBBTURAL ja dispossa de so Dolby Digital 7.1 per a les sesions de cinema d'estrena

La nova factura de la llum

Les claus per interpretar la nova 
factura de la llum
elMón
La nova normativa espanyola ha introduït canvis a la factura de la llum. Fins ara, el preu de l'electricitat es fixava tenint en compte el resultat d'una subhasta que es celebrava cada tres mesos. Ara el preu es marcarà segons l'hora del dia. Us expliquem les claus per entendre la nova factura de la llum:
1. Què estem pagant en el nostre rebut de la llum? 
El 38% del rebut correspon a la despesa real del nostre subministrament elèctric. El 62% restant, està destinat a pagar recàrrecs i impostos recollits en la normativa vigent.

2.Ens afecta a tots el canvi de càlcul?
No. Només a aquelles famílies que tenen tarifa regulada. Els qui tinguin una tarifa adaptada al mercat lliure, seguiran pagant el que especifiqui el seu contracte.

3.Com canvien els preus?A partir d'ara, pels 17 milions de llars amb tarifa regulada, canvia el que paguen pel terme variable, és a dir, pels KWH que consumeixen i el preu dels quals ara es decideix al mercat majorista, amb un dia d'antelació.

4.Com es fixa ara el preu de la llum?El preu actual és el resultat de dos components, el fix i el variable. Ara, el terme fix augmenta el seu preu, i el variable, varia en funció de la demanda de llum que hi hagi a cada moment. Això suposa que hi ha 24 tarifes de llum diferents cada dia.

5.Puc beneficiar-me de la tarifa amb discriminació horària?Aquest sistema, que permet pagar l'electricitat amb tarifes discriminades per hores, només està disponible per a llars que disposin de comptadors intel·ligents i aquests estiguin connectats a la xarxa. Addicionalment, aquests clients han d'estar donats d'alta en la trucada tarifa regulada, que ara es diu Preu Voluntari del Petit Consumidor (PVPC). Es calcula que hi ha prop de 12 milions de llars que ja tenen aquests comptadors instal·lats a les seves cases, però tan sols 10 milions estan connectats a la xarxa. El termini per disposar d'un comptador intel·ligent finalitza a finals de 2018.

6.Quins són els preus més econòmics?En la tarifa general, (que té els preus més alts de mitjana, però més constants tot el dia) la franja més cara serà entre les 6 del matí i les 4 de la tarda. La més barata oscil·larà entre les 12 de la nit i les 6 del matí.


7.Com puc conèixer el preu de l'electricitat cada dia?Xarxa Elèctrica Espanyola publica el preu de la llum amb un dia d'antelació. Aquest sistema substitueix a les antigues subhastes elèctriques en les quals es fixava el preu de l'electricitat per al següent trimestre.